FAQ
Home  -  FAQ

Bevat mijn dak of gevel asbest?

Asbest in golfplaten kan je herkennen aan de gewafelde textuur van het bestaande materiaal. Daarnaast bestaan deze meestal in meerdere lagen. Asbestcement en leien zijn minder gemakkelijk te herkennen.

Daarnaast is ook het productiejaar van belang. Vroeger werd heel vaak asbest gebruikt, waar vandaag de asbest compleet eruit gelaten is. Plannen, aankoopfacturen of een technische fiche van de leverancier, kunnen helpen bij het nagaan van informatie over de leien.

Asbestvrije leien hebben meestal een vermelding met NT of N en golfplaten zonder asbest hebben vaak een verstevigingsband.

Wil je zeker zijn? Dan kan je een asbestinventaris laten opmaken of advies vragen aan een vakspecialist. Zij kunnen vaak op eerste zicht al asbest uitsluiten en indien nodig een staal nemen en naar een vakkundig labo brengen.

Mag ik een dak met asbest reinigen?

Het antwoord op deze vraag is neen. Het is verboden om een asbestdak te reinigen of te ontmossen. Door het reinigen of ontmossen kunnen er asbest stofdelen vrijkomen en kan dit gevaarlijk zijn bij het inademen. Daarnaast kunnen deze stoffen terecht komen in regenwater of omliggende tuinen.

Er is ook geen veilige manier om deze daken te reinigen en van de stofdelen te ontzien. Enige manier is het verwijderen van je huidig asbestdak en een nieuw dak in de plaats aanbrengen. (Natuurlijk zonder asbest)

Waar breng ik mijn asbest naartoe?

Wanneer je asbest verwijderd, mag je dit niet terug hergebruiken. Deze moet effectief verwijderd en afgevoerd worden. Hoe je dit best kan doen? Dat hangt natuurlijk af van wie deze asbest verwijderd heeft.

Bij verwijdering van asbest kunnen wij volgende meedelen:

  • Wanneer u het asbest hechtgebonden heeft, dan kan u terecht op het containerpark of kan je dit laten ophalen door een geregistreerde verzamelaar.
  • Indien uw asbest werd verwijderd door een erkende asbestverwijderaar, dan zal hij zorgen voor het afvoeren van de asbest volgens de regels van verwerking.
  • Asbest verwijdert door een aannemer wordt ook weggevoerd door de aangestelde aannemer, dit onder voorzorgsmaatregelen.

Zijn er subsidies voor het verwijderen van asbest?

Wie asbest wenst te verwijderen kan ook subsidies hiervoor aanvragen. Welke subsidie voor u in aanmerking komt kan je terugvinden via Premiezoeker. Daar wordt een overzicht gegeven van alle subsidies, premies en andere fiscale voordelen voor iedereen die in Vlaanderen een huis verbouwt. Afbraakwerken zoals Asbest komen hierbij ook in aanmerking.

Opgelet: Als particulier heeft u recht op andere subsidies dan ondernemingen. Ben je niet zeker? Dan kan je dit steeds navragen op het gemeentehuis.

Is asbest schadelijk voor de gezondheid?

Asbest is pas echt gevaarlijk wanneer je de losse asbest stoffen inademt. De stoffen of vezels zijn niet meteen zichtbaar voor het oog en komen vrij bij het breken of verplaatsen van asbest. Daarom wordt er gevraagd, de nodige maatregelen te nemen naar veiligheid, verwijdering en verpakking. Wie veel van deze stoffen inademt, maakt kans om later ernstige ziektes op te lopen.

Wanneer je asbest aanraakt is dit eigenlijk niet zo gevaarlijk. Toch raden wij sterk aan om de handen te wassen na aanraking. Dit om stoffen niet in te ademen en verder af te spoelen.

Wanneer je heel erg vaak in aanraking komt met asbest heb je een groter risico om ziek te worden. Opgelet, want ook in korte blootstelling kan dit gevaarlijk zijn, maar van 1 maal een kleine hoeveelheid in te ademen zal je niet meteen ziek worden.